Organizácia skúšky pre študentov Adlerky  Organizácia skúšky pre študentov iných elektrotechnických škôl  Termíny skúšky  Aktualizačná príprava  Domov

Aktualizačná príprava elektrotechnikov

Komu je seminár určený?
V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., § 16, ods. 4 a § 39, ods. 5 aktualizačnú odbornú prípravu absolvujú:
  • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006 musia absolvovať prvú aktualizačnú odbornú prípravu do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie stratí platnosť
  • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov
  • osoby, ktoré už absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu ju musia znova absolvovať najmenej raz za 5 rokov
  • osoby, ktoré získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov
Cieľ
účastníci získajú prehľad o najaktuálnejších predpisoch a právnych ustanoveniach súvisiacich s vykonávaním činnosti elektrotechnikov.

Spôsob ukončenia
absolventi seminára obdržia potvrdenie o absolvovaní AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY ELEKTROTECHNIKOV v zmysle § 16, ods. 4 Zákona č. 124/2006 Z. z.

Termín konania
Aktualizačná príprava sa koná priebežne na pôde školy vždy, keď je prihlásených minimálne 8 záujemcov.
Každý záujemca bude o termíne informovaný mejlom.
Zatiaľ je prihlásených 3 záujemcov

Poplatok
Poplatok za aktualizačnú prípravu - školenie a potvrdenie o absolvovaní predstavuje sumu :
  • 45 eur

ako prejav záujmu o aktualizačnú prípravu zašlite túto záväznú prihlášku stiahni prihlášku na adresu: hrobonka@gmail.com

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012