Organizácia skúšky pre študentov iných elektrotechnických škôl  Organizácia skúšky pre študentov Adlerky  Aktualizačná príprava  Termíny skúšky  Domov

Organizácia skúšky z ETS pre študentov iných elektrotechnických škôl

Všeobecné informácie

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pozostáva z dvoch častí:
 • vzdelávania
 • skúšky
Vzdelávanie
Na začiatku kurzu sa uskutoční sedenie, kde sa poskytne študijný materiál a cvičné testy a na konci kurzu (cca za 1-2 týždne) sa uskutoční ďaľšie sedenie, kde sa získané vedomosti zhrnú.

Skúška
Pozostáva z testu a štyroch otázok.

Po úspešnom absolvovaní získa uchádzač certifikát.

Termín konania
Vzdelávanie sa koná priebežne na pôde školy vždy, keď je prihlásených minimálne 8 záujemcov.
Každý záujemca bude o termíne informovaný mejlom.
Zatiaľ je prihlásených 6 záujemcov

Poplatok
Poplatok za získanie osvedčenia - školenie a cerifikát predstavuje sumu :
 • §21: 60 eur
 • §22: 70 eur
 • §23: 80 eur
 • aktualizácia: 45 eur

absolventi Adlerky majú zľavu 5%

Prihlásenie sa na kurz
Ako prejav záujmu, je potrebné na adresu: hrobonka@gmail.com poslať:
 • záväznú prihlášku, ktorá musí byť potvrdená od lekára.
  stiahni prihlášku
 • potvrdenie o zaplatení príslušného poplatku
 • kópiu dokladu o vzdelaní
 • potvrdenie o praxi - v závislosti od stupňa odbornej spôsobilosti, ktorú chce uchádzač získať

  údaje potrebné na vyplnenie prevodného príkazu :
  -č. účtu: IBAN: SK868180 0000 0070 0047 4662
  -kód banky: SWIFT : SPSRSKBA
  -správa pre prijímateľa: meno (nie č. účtu platcu, nie meno firmy...)
  -variabilný symbol : MMRR .

  Požadované vzdelanie uchádzačov:
  - §21 vyhl. č. 508/2009 Z. z. pre EZ do 1000 V triedy objektu A bez nebezpečenstva výbuchu - elektrotechnik: ukončené elektrotechnické vzdelanie bez praxe
  - §22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. pre EZ do 1000 V triedy objektu A bez nebezpečenstva výbuchu - samostatný elektrotechnik: ukončené elektrotechnické vzdelanie a 1 rok odbornej praxe
  - §23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. pre EZ do 1000 V triedy objektu A bez nebezpečenstva výbuchu elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky :
   - ukončené elektrotechnické vzdelanie VŠ a 2 roky odbornej praxe
   - ukončené elektrotechnické vzdelanie ÚSO a 3 roky odbornej praxe
   - ukončené elektrotechnické vzdelanie SOU a 4 roky odbornej praxe
 •  

  HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012