1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  Domov

Informácie pre študentov

Na týchto stránkach môžete nájsť:
  • informácie o organizácii predmetov v jednotlivých ročníkoch (odporúčaný štúdijný materiál, pravidlá klasifikácie)
  • informácie týkajúce sa písomiek a testov (dátum, obsah učiva na písomke, bodovanie písomky)
  • zoznam dobrovoľných referátov k jednotlivým predmetom a dátum ich požadovaného odovzdania
  • odkazy pre študentov (dôležité termíny, zmeny v rozvrhu, možné formy náhradných písomiek)
  • výsledky z písomiek (pre získanie výsledkov z písomiek je nutné sa prihlásiť)
  • ID, ktoré je potrebné na obálku a prihlášku na skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti (ETS - 4. ročník, pre získanie ID je nutné sa prihlásiť)

 

Prihlásenie

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012