Domov

Informácie pre rodičov

Na to, aby Vám boli poskytnuté údaje o študijných výsledkoch a dochádzke do školy Vášho dieťaťa, musíte zadať meno, priezvisko a heslo Vášho dieťaťa. Po zadaní požadovaných údajov kliknite na tlačítko "Zobraziť" alebo stlačte "Enter".

 

 

Trieda: 2.C Šk. rok: 2009/2010
Meno a priezvisko*:
Heslo:
* - písať s diakritikou

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012