ELK I ELK II SIZ ETS  GRS / ACAD  RSEE   Domov

Predmety

Táto stránka poskytuje informácie o predmetoch, ktoré vyučujem. Nájdete tu náplň predmetov vyučovaných v jednotlivých ročníkoch vrátane odkazov pre bližšie informácie o nich. Takisto sa tu nachádzajú informácie o referátoch, ktoré vypracovávajú študenti.

 

Predmety:
  • Elektrotechnika I (ELK I) - tento predmet sa vyučuje v prvom ročníku a obsahuje teoretickú a praktickú časť.
  • Elektrotechnika II (ELK II) - tento predmet sa vyučuje v druhom ročníku a obsahuje teoretickú a praktickú časť.
  • Silnoprúdové zariadenia (SIZ) - predmet sa vyučuje v treťom ročníku a obsahuje základné informácie zo silnoprúdovej elektrotechniky.
  • Elektrotechnická spôsobilosť (ETS) - voliteľný predmet sa vyučuje vo štvrtom ročníku a zaoberá sa spôsobilosťou elektrotechnika na úrovni §21 Vyhlášky č. 718/2002 Z.z.
  • Grafické systémy (GRS) - predmet sa vyučuje vo štvrtom ročníku a pozostáva z troch samostatne klasifikovaných predmetov zameraných na kreslenie cadovskými elektrotechnickými programami.
  • Racionalizácia spotreby elktrickej energie(RSEE) - voliteľný predmet sa vyučuje vo štvrtom ročníku a najmä z praktického hľadiska sa zaoberá slovenskou energetikou a racionalizáciou spotreby energie.

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012