Aktuality  Domov

Úvod

Táto stránka je oficiálnou stránkou Jany Paškovej - učiteľky elektrotechnických predmetov na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Ulici K. Adlera č. 5 v Bratislave.

 

V sekcii Pre študentov môžete nájsť informácie o predmetoch v jednotlivých ročníkoch. Informácie pozostávajú z údajov týkajúcich sa písomiek, testov (dátum, obsah učiva na písomke, bodovanie písomky), výsledkov písomiek a odkazov pre študentov. Taktiež tu nájdete zoznam dobrovoľných referátov k jednotlivým predmetom a dátum ich odovzdania.

V sekcii Pre rodičov môžete nájsť informácie o študijných výsledkoch, dochádzke do školy a správaní.

V sekcii Predmety môžete nájsť náplň predmetov v jednotlivých ročníkoch, ako aj odkazy pre bližšie informácie o predmete.

V sekcii Kontakt nájdete možnosti kontaktu so mnou osobne, telefonicky (podľa voľných hodín v rozvrhu, ktorý táto sekcia obsahuje) alebo elektronicky.

V sekcii Názory môžete vysloviť svoje názory, pripomienky, postrehy a nápady k systému štúdia ako aj k predmetom, ktoré vyučujem.

V sekcii Vyhl. č.508/09 nájdete informácie o obsahu Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., organizácii skúšky a možnosť zápisu na skúšku.

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012