HROBONKA VITAJTE   Dnes je nedeľa, 28. augusta
meniny oslavuje Augustín
Vstúpte

Posledné zmeny

Termíny - Vyhláška č. 508/2009

Posledné zmeny: 13.2. 13:10

Aktuality

Posledné zmeny: 10.04. 2012

Názory

Posledný príspevok: 03.06. 17:48:38
Téma: New triada 1.C
Od:     čítaj...

Trošku slovenčiny ...


CELKOM A SPOLU
Slovo celkom je príslovka, ktorá má význam "v krajnej vyčerpávajúcej miere, v úplnosti", napr. Auto sa pri náraze celkom rozbilo. Vo vete ju môžeme nahradiť príslovkou úplne bez narušenia zmyslu výpovede. Nie je správne, ak sa príslovka celkom používa pri vyjadrovaní výsledku spočítavania. Tu je namieste príslovka spolu, napr. Na súťaži sa zúčastnilo spolu 30 chlapcov a dievčat. Okrem príslovky spolu môžeme použiť aj príslovky dovedna a celkove. V tlačivách ako predtlač pri súčte rozličných položiek odporúčame dôsledne používať príslovku spolu.

Zdroj: Slovenský rozhlas