HROBONKA VITAJTE   Dnes je štvrtok, 20. februára
meniny oslavuje Lívia
Vstúpte

Posledné zmeny

Termíny - Vyhláška č. 508/2009

Posledné zmeny: 13.2. 13:10

Aktuality

Posledné zmeny: 10.04. 2012

Názory

Posledný príspevok: 03.06. 17:48:38
Téma: New triada 1.C
Od:     čítaj...

Trošku slovenčiny ...


POUŽÍVANIE PREDLOŽKY "K"
V odborných textoch sa často stretáme s chybným používaním predložky "k" v spojeniach s prídavnými menami kolmý a paralelný, napr. priamka kolmá k osi x, komunikácia paralelná k vyhradenému priestoru. V oboch príkladoch predložka "k" nie je namieste. Prídavné meno kolmý, čiže "zvierajúci s priamkou alebo rovinou pravý uhol", spája sa s predložkou "na", teda kolmý na os x, kolmý na rovinu. Prídavné meno paralelný, čiže "rovnobežný, súbežný s niečím", viaže sa s predložkou "s", teda komunikácia paralelná s vyhradeným priestorom. Rovnakú väzbu majú príslovky kolmo a paralelne: kolmo na rovinu, paralelne s priestorom.

Zdroj: Slovenský rozhlas