HROBONKA VITAJTE   Dnes je sobota, 21. apríla
meniny oslavuje Ervín
Vstúpte

Posledné zmeny

Termíny - Vyhláška č. 508/2009

Posledné zmeny: 13.2. 13:10

Aktuality

Posledné zmeny: 10.04. 2012

Názory

Posledný príspevok: 03.06. 17:48:38
Téma: New triada 1.C
Od:     čítaj...

Trošku slovenčiny ...


JE TOMU TAK?
Viacerí naši spoluobčania vo svojich rečových prejavoch používajú vyjadrenia je tomu tak, bolo tomu tak, bude tomu tak. V týchto spojeniach sa ukazovacie zámeno to používa v tvare tomu, t.j. v tvare datívu, čiže tretieho pádu. Treba však povedať, že nie je nijaký vecný ani jazykový dôvod na to, aby sme v týchto spojeniach používali tvar datívu. Keď čosi konštatujeme, je primerané používať zámeno to v základnom tvare, v tvare nominatívu, teda je to tak, bolo to tak, bude to tak.

Zdroj: Slovenský rozhlas