HROBONKA VITAJTE   Dnes je streda, 17. júla
meniny oslavuje Bohuslav
Vstúpte

Posledné zmeny

Termíny - Vyhláška č. 508/2009

Posledné zmeny: 13.2. 13:10

Aktuality

Posledné zmeny: 10.04. 2012

Názory

Posledný príspevok: 03.06. 17:48:38
Téma: New triada 1.C
Od:     čítaj...

Trošku slovenčiny ...


NIE VRCHNÝ, ALE HLAVNÝ
Používanie slova vrchný v spojeniach vrchný riaditeľ, vrchný veliteľ apod. je ovplyvňované stavom v čestine a v nemčine, odkiaľ sa spojenia s týmto prídavným menom zvyčajne pri mechanickom prekladaní dostávajú aj do slovenčiny. V spisovnej slovenčine sme však tradične na pomenovanie osoby, ktorá má najvyššie postavenie z hľadiska hierarchie v istom okruhu, používali spojenia s prídavným menom hlavný, teda hlavný riaditeľ, hlavný veliteľ, hlavný časník, hlavná sestra. Týchto pomenovaní nie je dôvod vzdávať sa v prospech novo prenikajúcich spojení s prídavným menom vrchný.

Zdroj: Slovenský rozhlas