HROBONKA VITAJTE   Dnes je pondelok, 10. decembra
meniny oslavuje RadÚz
Vstúpte

Posledné zmeny

Termíny - Vyhláška č. 508/2009

Posledné zmeny: 13.2. 13:10

Aktuality

Posledné zmeny: 10.04. 2012

Názory

Posledný príspevok: 03.06. 17:48:38
Téma: New triada 1.C
Od:     čítaj...

Trošku slovenčiny ...


MARX - LENINIZMUS
Časy, v ktorých sa komunistické idey šírili prostredníctvom učenia Marxa a Lenina, sa už pominuli, ale ešte stále sa o nich hovorí aj píše. Je prekvapujúce, že v textoch je rozkolísaná podoba názvu tohoto učenia. Stretávame aj podoby marxleninizmus, marxleninista či marxleninský a marxistickoleninský. Z hľadiska jazykovej kultúry je to rušivý jav. Podľa platnej kodifikácie zachytenej v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu sú správne iba podoby marxizmus-leninizmus, marxista-leninista, marxisticko-leninský a v Pravidlách slovenského pravopisu marxisticko-leninovský.

Zdroj: Slovenský rozhlas