HROBONKA VITAJTE   Dnes je nedeľa, 17. novembra
meniny oslavuje Klaudia
Vstúpte

Posledné zmeny

Termíny - Vyhláška č. 508/2009

Posledné zmeny: 13.2. 13:10

Aktuality

Posledné zmeny: 10.04. 2012

Názory

Posledný príspevok: 03.06. 17:48:38
Téma: New triada 1.C
Od:     čítaj...

Trošku slovenčiny ...


VYMENÚVACÍ DEKRÉT
Pri vymenovaní niekoho do funkcie sa často spomína aj dekrét, ktorým sa toto vymenovanie potvrdzuje. V rečovej praxi môžeme počuť, že takýto dekrét sa označuje spojením menovací dekrét. Ak však hovoríme o vymenovaní niekoho do funkcie, je odôvodnené, aby sme aj názov dekrétu, ktorým sa toto vymenovanie potvrdzuje, utvorili zo slovesa vymenovať, resp. z jeho nedokonavej podoby vymenúvať. Náležitý názov dekrétu, ktorým sa potvrdzuje vymenovanie do funkcie, je vymenúvací dekrét.

Zdroj: Slovenský rozhlas